MENGENAL JI’RANAH LEBIH DEKAT

TALBIA. Didaerah Mekkah kita mungkin pernah mendengar nama sebuah tempat bernama Ji’ranah, tempat apa itu Ji’ranah?? Baiklah mari kita Mengenal Ji’ranah lebih dekat…

Kata Ji’ranah diambil dari nama seorang wanita yang hidup di daerah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Fakihi dari Ibnu Abbas r.a pada surat An-Nahl ayat 92 (“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali”) turun pada seorang wanita Quraisy dari Bani Tim yang dijuluki dengan Ji’ranah . Wanita itu disinyalir sebagai seorang wanita yang dikenal dungu.

Sekarang, Ji’ranah adalah sebuah perkampungan di Wadi Saraf, kurang lebih 24 km dari Masjidil Haram sebelah timur laut yang dihubungkan oleh jalan Ma’bad. Airnya dikenal dengan keistimewaan rasanya. Disana terdapat masjid yang digunakan untuk berihram dalam ibadah umrah oleh penduduk Mekkah. Masjid tersebut telah diperbarui kembali oleh Raja Fahd, yang menelan biaya kurang lebih RS 2 juta, dengan luas 430 m2, dan dapat menampung jamaah sekitar 1000 orang.

Ditempat yang sama di Ji’ranah, Rasulullah pernah meninggalkan para tawanan dan harta rampasan perang yang diambilnya dari Hawazin dalam peperangan Hunain pada tahun 8 H Tahun Pembebasan Kota Mekkah. Kira -kira selama 10 malam berada di Ji’ranah Rasulullah tidak membagikan harta rampasan perang tersebut, karena sambil menunggu orang -orang Hawazin yang bertobat datang menyusulnya. Dan ketika telah dibagikan, barulah datang beberapa utusan Hawazin memohon kepada rasulullah agar membebaskan para tawnan  beserta hartanya. Rasulullah lalu bertanya kepada para utusan itu , Silahkan pilih, tawanan atau harta ??” Mereka lalu memilih tawanan , dan rasulullah pun meminta kepada kaum muslimin semua untuk membebaskan para tawanan  Hawazin dengan lembut dan secara baik.

Kemudian, pada malam itu juga dari Ji’ranah rasulullah lalu berihram dan mengerjakan umrah dan selesai pada malam itu juga. Lalu Rasulullah menyuruh para tentaranyauntuk kembali ke Madinah.(ceritahajjiumrah)

Sumber : Sejarah Mekkah ( Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani )

PENDAFTARAN HAJI & UMRAH

Rizki Wahyu
HP: +6283814501168
BB pin:520C5DC7
Twitter: @talbiaumroh
Email: talbiahajiumrah@gmail.com
Web: www.talbia.net

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.