NAMA NAMA LAIN DARI MEKKKAH DALAM ALQURAN

TALBIA Selama ini, mungkin kita hanya tahu nama Mekkah itu ada satu dan disatu negeri pula itu berada. Kebanyakan pula banyak yang hanya tahu kalau Tanah Suci tempat melaksanakan Ibadah haji dinamakan Mekkah, padahal dalam Alquran ada beberapa nama selain dari nama Mekkah itu sendiri, nama-nama lain dari Mekkah dalam Alquran antara lain adalah :

( 1 ) Bakkah . (” Sesungguhnya rumah yang mula- mula dibangun untuk ( tempat beribadah ) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”) Q.S Ali-Imran ayat 96.

(2) Ummul Qura. ( “Dan ini ( Alqur’an)  adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekkah) dan orang orang yang disekitarnya”) Q.S Al-An’am ayat 92

(3) Al-Balad. (“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata : Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala”) Q.S Ibrahim ayat 35

(4) Al-Balad al-Amin. (“Dan demi kota (Mekkah) ini yang aman”). Q.S At-tiin ayat 3

(5) Al-Baldah. (“Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaanNyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang orang yang berserah diri “) Q.S An-Naml ayat 91

(6) Haram Amin. (“Dan mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami”. Dan Apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) Amin, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rizki (bagimu) dari sisi kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”) Q.S Al-Qashash ayat 57

Demikian nama nama lain dari Mekkah dalam Alquran yang tercantum pada masing masing surat diatas, masih ada beberapa ayat namun tidak dicantumkan semua pada artikel ini.

PENDAFTARAN HAJI & UMRAH

Rizki Wahyu
HP: +6283814501168
BB pin:520C5DC7
Twitter: @talbiaumroh
Email: talbiahajiumrah@gmail.com
Web: www.talbia.net

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.