Profil

PROFIL

Talbia adalah sebuah yayasan dan badan usaha yang didirikan dalam kerangka *Khidmatul Ummah* (Pelayanan Ummat) khususnya haji dan umrah. Iman dan Taqwa merupakan visi dan misi utama serta modal dan bekal terbaik dalam melaksanakan pelayanan itu. Sementara pengalaman para pengelolanya dalam bimbingan dan manajemen haji dan umrah serta dukungan para relasi menjadi kunci membangun etos kerja Talbia.

Untuk itu Talbia sebagai penyelenggara resmi pemerintah mempunyai ijin haji sebagai berikut :

Izin BPW : 251/BPW/07/2000
Izin Haji Khusus : D/458 Tahun 2007
Izin KBIH : Kw.09.3/3/HK.005/128/2004
Izin Umrah : D/416 Tahun 2007